Người đại diện ủy quyền của doanh nghiệp là gì?

Ngày đăng: 08/12/2023 09:58 AM

  Người đại diện ủy quyền của doanh nghiệp là gì? Trách nhiệm của người đại diện ủy quyền như thế nào? Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ thì hãy cùng ATS Consulting tham khảo ngay bài viết sau đây nhé.

   

  Khi thành lập doanh nghiệp cần chọn ra những người có vai trò quan trọng, có ảnh hưởng trong việc ra quyết định về các vấn đề của doanh nghiệp. Không chỉ có Giám đốc, Chủ sở hữu công ty,... mà người đại diện theo ủy quyền cũng được sẽ chỉ định rõ là ai và có văn bản bộ nhiệm rõ ràng.

   

  Vậy người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp là gì? Câu hỏi này của bạn sẽ được ATS Consulting giải đáp ngay trong nội dung sau đây.

  Người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp là gì?

  nguoi dai dien theo uy quyen co doanh nghiep la gi

  Người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp được định nghĩa là người được ủy quyền theo pháp luật hoặc hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, chủ sở hữu,... Chức danh, quyền lợi và nghĩa vụ của người này sẽ được trình bày rõ ràng trong văn bản ủy quyền hoặc bổ nhiệm.

   

  Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật có thể là tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền thông qua văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông đó và có thể thực hiện quyền cũng như các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật, cụ thể là Luật Doanh nghiệp năm 2020.

  Điều kiện để trở thành người đại diện ủy quyền của doanh nghiệp

  Những điều kiện cần đáp ứng đầy đủ để trở thành người đại diện ủy quyền của doanh nghiệp như sau:

  • Là người đủ 18 tuổi trở lên, có khả năng chịu trách nhiệm về các hành vi dân sự;
  • Đối tượng này không thuộc những trường hợp bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  • Nếu là thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hay tổng số cổ phần biểu quyết sẽ không được cử người có quan hệ gia đình ( vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột) của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm đại diện ủy quyền tại công ty khác;
  • Một số điều kiện khác được quy định rõ trong Điều lệ công ty.

  Văn bản ủy quyền cho người đại diện

  van ban uy quyen cho nguoi dai dien

  Văn bản ủy quyền cho người đại diện ủy quyền của công ty sẽ được thành lập, thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực kể từ khi doanh nghiệp đó nhận được văn bản này. Những thông tin cơ bản trên văn bản này cần có bao gồm:

  • Tên, mã số thuế của công ty, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;
  • Số lượng người đại diện theo ủy quyền cùng với tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần góp vốn tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;
  • Thông tin đầy đủ của người đại diện theo ủy quyền gồm có họ tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý. 
  • Trong văn bản sẽ ghi rõ ngày bắt đầu làm đại diện và thời hạn ủy quyền tương ứng;
  • Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên cổ đông và người được ủy quyền.

  Văn bản này cần được thông báo trước cho doanh nghiệp và chỉ có hiệu lực kể từ khi đơn vị nhận được văn bản này. 

  Số lượng người đại diện theo ủy quyền

  Số lượng người đại diện theo ủy quyền sẽ được xác định như sau (áp dụng trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác):

  • Công ty sở hữu từ 35% vốn điều lệ đối với công ty TNHH nhiều thành viên thì có thể xử số lượng tối đa là 03 người đại diện ủy quyền;
  • Công ty sở hữu từ 10% cổ phần phổ thông trở lên của công ty cổ phần có thể cử tối đa 03 người đại diện ủy quyền.

  Hiện tại, pháp luật chỉ quy định cụ thể về số lượng người đại diện theo ủy quyền nếu doanh nghiệp sở hữu từ 35% vấn điều lệ của công ty TNHH và từ 10% cổ phần phổ thông trở lên của công ty cổ phần. Do đó, nếu doanh nghiệp nào không đáp ứng đủ điều kiện thì bắt buộc trong Điều lệ công ty phải quy định rõ số lượng người đại diện ủy quyền.

   

  Trong trường hợp doanh nghiệp cử nhiều người đại diện thì bắt buộc phải xác định cụ thể phần vốn góp, số lượng cổ phần của từng người đại diện. Nếu không thực hiện thì số vốn góp và cổ phần sẽ được chia đều cho những người đại diện ủy quyền.

  Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền

  trach nhiem cua nguoi dai dien uy quyen

  Tại Điều 15 của Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp sẽ có những trách nhiệm như sau:

  • Nhân danh của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp để thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thanh viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định;
  • Có trách nhiệm tham dự đầy đủ những cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các quyền, nghĩa vụ được ủy quyền một cách cẩn thận, trung thực, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện.
  • Chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông cử đại diện nếu vi phạm trách nhiệm được quy định rõ tại Điều này. Trong đó, chủ sở hữu, thành viên và cổ đông cử đại diện sẽ chịu trách nhiệm với bên thứ ba trong trường hợp có phát sinh liên quan đến các quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện ủy quyền.

  >>> XEM THÊM:

  Hy vọng qua những thông tin vừa chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn và giải đáp thắc mắc người đại diện ủy quyền của doanh nghiệp là gì. Hãy theo dõi ATS Consulting để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé.