Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Ngày đăng: 08/12/2023 09:35 AM

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một chức danh quan trọng, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Vậy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì? Hãy cùng ATS Consulting tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây nhé!

   

  Doanh nghiệp là một tổ chức có tư cách pháp nhân, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình. Để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, doanh nghiệp cần có người đại diện theo pháp luật. Vậy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì? Quy định của pháp luật về người đại diện của doanh nghiệp như thế nào? Tất tần tật mọi thông tin sẽ được ATS Consulting chia sẻ chi tiết qua nội dung dưới đây, cùng tham khảo nhé!

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

  nguoi dai dien theo phap luat cua doanh nghiep la gi

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người có quyền và nghĩa vụ đại diện cho doanh nghiệp trước pháp luật và các bên thứ ba.

   

  Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà người đại diện theo pháp luật có thể là chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Số lượng, chức danh và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể trong điều lệ công ty.

  Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên 

  Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 1 thành viên được quy định như sau:

   

  • Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu thì người đại diện theo pháp luật có thể là một trong các chức danh sau: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
  • Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu thì người đại diện theo pháp luật có thể là một trong các chức danh sau: Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

  Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc hoặc người được bổ nhiệm theo quy định của điều lệ công ty.

  Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

  Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là thành viên hợp danh, đồng thời giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân

  Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp duy nhất có người đại diện theo pháp luật là chủ doanh nghiệp.

  Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  quy dinh ve nguoi dai dien theo phap luat cua doanh nghiep

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp. Ngoài ra, người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn trong công ty.

  Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Người đại diện của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật sẽ có quyền và nghĩa vụ như sau:

  Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Theo Điều 13 Khoản 1 luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải làm những điều sau:

  • Tuân thủ các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, thận trọng, tối ưu để đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Tôn trọng lợi ích của doanh nghiệp; không lợi dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để hưởng lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp.

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều 13 Khoản 1 này.

  Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có chức danh Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau:

  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
  • Chịu trách nhiệm thực hiện các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
  • Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
  • Đề xuất phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
  • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
  • Quyết định mức lương và các lợi ích khác cho người lao động trong công ty, bao gồm cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
  • Tuyển chọn lao động;
  • Đề xuất phương án phân phối cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc, tùy theo cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. 

   

  Trong trường hợp đó, người đại diện theo pháp luật không chỉ có quyền và nghĩa vụ theo chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc mà còn có quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên. Cụ thể như sau:

  • Thực hiện các hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị theo chương trình, kế hoạch đã lập;
  • Sắp xếp chương trình, nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
  • Tổ chức, điều hành và chịu trách nhiệm về các cuộc họp của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
  • Theo dõi hoặc phối hợp theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
  • Đại diện cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
  • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

  Một số lưu ý về người đại diện của doanh nghiệp

  luu y ve nguoi dai dien cua doanh nghiep

  Dưới đây là một số lưu ý cần quan tâm khi lựa chọn và quản lý người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

  • Doanh nghiệp có thể có người đại diện theo pháp luật là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được Điều lệ công ty quy định rõ;
  • Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật;
  • Doanh nghiệp phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật ở Việt Nam. Nếu người này ra nước ngoài, phải ủy quyền cho người khác ở Việt Nam và vẫn chịu trách nhiệm;
  • Nếu doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này không có mặt ở Việt Nam trên 30 ngày hoặc bị mất, chết, bị truy tố, bị giam, bị phạt, bị cai nghiện, bị giáo dục, bị hạn chế, bị mất năng lực, bị cấm thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị phải cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

  >>> XEM THÊM:

  Hy vọng qua những thông tin mà ATS Consulting vừa chia sẻ đã giúp bạn giải đáp thắc mắc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì. Đừng quên chia sẻ bài viết đến bạn bè, người thân nếu cảm thấy hữu ích và theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé!